DEVĚT BRAN - MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ŽIDOVSKÉ KULTURY
Praha, Plzeň, Terezín, Třebíč

Program 16,17,18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25. litopadu, filmy, výstavy

Pořadatel: C.A.T. INTERNATIONAL - Mgr. Pavel Chalupa, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 -- tel/fax: +420 2/2414 2549 - GSM: +42 0602/664 036 - E-mail: cat_international@hotmail.com

Konaný pod záštitou Místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR, Jana Kavana a Primátora hlavního města Prahy Jana Kasla, Primátora města Plzně, Jiří Šnebergera,
Spolupořadatel:,
Hlavní město Praha, Město Plzeň, Město Třebíč, Město Terezín, Židovské muzeum v Praze, Česko-německý fond budoucnosti, 9. Mezinárodní festival MUSICA IUDAICA, 5. Pražský divadelní festival německého jazyka, Obecní dům Praha,
s účastí: Židovská obec Praha, Federace židovských obcí ČR, Židovská liberální unie,
Velvyslanectví státu Izrael v Praze, Velvyslanectví Ruské federace v Praze. Francouzský kulturní institut v Praze, Goethe-Institut v Praze, Rakouský kulturní institut v Praze, Kulturní středisko USA v Praze, British Council v Praze, Maďarské kulturní středisko v Praze, Polský kulturní institut v Praze, HaGalil onLine

DEVĚT BRAN – SEDM STUDNÍ

Devět bran je ve světové literatuře ojedinělá a dnes již světově proslulá próza “pražského chasida” Jiřího (Georga) Mordechaje Langra (1894 Praha – 1943 Tel Aviv). Dosud vyšla česky, německy, anglicky, polsky, a italsky.
Jde o svět haličských chasidů kolem roku 1913 a o kontrast mezi vlažným náboženským životem asimilovaných židovských rodin ve střední Evropě a souvěrci na východě, kteří žili sice hmotně zaostale, zato v trvalém mystickém transu a stálé extázi, mimo čas.
Postava pražského MaHaRaLa (rabi Jehuda ben Becalel Liva, 1512 Worms – 1609 Praha) je spojena se třemi středoevropskými lokalitami: polskou Poznaní, moravským Mikulovem a Prahou. Rozsahem duchovních dimenzí převyšoval své velké současníky německé, české i polské. Je renesančním filozofem, jehož geniální myšlení se vyznačovalo neobyčejnou moderností. Byl teolog, kabalista, kazatel, učitel (Klausová synagoga), znal dějiny, matematiku, astronomii, kosmagrafii. J.A. Komenský vycházel z jeho poznatků.
Historikové nechávali dlouho jeho osobu bez povšimnutí, předpojatí proti serióznímu bádání kabalistického díla, byly známy pouze epizody stran Golema. Jedno ze stěžejních děl popisující jeho význam napsal André Neher, profesor Štrasburské univerzity (1914 Obernai – 1988 Jeruzalém), který se jím zabývá od třicátých let, v.r. 1987 vydává kniu Faust et le Maharal de Prague, Studna exilu, dialektická teologie pražského Maharala, vyd. 1966 ve Francii, české vydání 1991. Kniha vzbudila pozoruhodný zájem o Maharalovo dílo i mimo Francii – v Izraeli a především v USA se na ni výslovně odvolávají autoří, učitelé a vědci na universitní úrovni (Mordechaj Breuer, Byron L. Sherwim, Rivka Schatz – Uffenheimer, vydavatelé – Aaron Koula, Šlomo Mallin, Chajm Pardes – ten vydává průběžně Maharalovo dílo jako celek). Na Hebrejské univerzitě v Izraeli vyšla disertační práce Aarona Fritze Kleinbergera (Ha – machšava ha pedagogit šel ha- Maharala mi-Prag – Maharalova pedagogická doktrina, Jeruzalém 1962).

PROGRAM FESTIVALU

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - 16. listopad 2000

Oficiální zahájení Mezinárodního festivalu židovské kultury představením Izraelského Národního divadla HABIMA, Berthold Brecht: Kavkazský křídový kruh. Divadlo na Vinohradech, Praha 19.00 hod. Po představení recepce. Slavnostní projev pronese pan primátor hlavního města Prahy Jan Kasl, dále členové čestného výboru, zástupci partnerů, oficiální hosté a účinkující.

DEN MOUDROSTI A VĚDĚNÍ - 17. listopad 2000

Klementinum – ředitelská chodba Národní knihovny ČR - Vernisáž výstavy fotografií Achaba Heidlera + April duo (Zadáno) 17.00 hod.

DEN NADĚJE - 18. listopad

Divadlo v Celetné, loutkové div. představení pro děti - I.B.Singer, “Lví mléko”, Divadelní spolek Kašpar /ČR/ 14.00 hod.

Divadlo Rokoko, divadelní představení - Theater in der Vorburg , “Sbohem motýlku”  /Německo/  20.00 hod.

DEN DÍTĚTE - 19. listopad 2000

VKC ŽM : přednáška “Význam Lauderovy nadace”, PhDr. Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze /ČR/ 10.00 hod.

Zahájení přehlídky filmů se židovskou tematikou ve Francouzském kulturním institutu. Celkem se po dobu konání festivalu promítne na 90 snímků – 60 dokumentárních, 30 hraných /Izrael, Maďarsko, USA, Francie, Německo, Polsko, Rusko, Rakousko, ČR, Velká Britanie/ 20.00 hod.

Divadlo v Celetné: představení , Jonáš a ti druzí, divadelní soubor Feigele /ČR/ 14.00 hod.

Divadlo na Fidlovačce: muzikál “Šumař na střeše” /ČR/ , 19.30 hod.

Jeruzalémská synagoga:Vernisáž výstavy M. Stránského /ČR/ + Erwin Trio (Schulhoff ) 17.28 hod.

-//- Koncert: K.Kolcová+Umělci v hladověn /prezentace CD/ 20.00 hod.

Španělská synagoga: koncert Sefardské inspirace, J. Lewitová a V. Merta, /ČR/ 19.00 hod.

Lucerna Music Bar: P. Šporcl, M.Svoboda, A. Filimonov, /ČR, Rusko/ 21.00 hod.

Palác Akropolis: Koncert”Songs Hand-Hammered in Copper”, The Livnat Brothers 21.00 hod.

Plzeň –Alfa: divadelní představení - Theater in der Vorburg , “Sbohem motýlku” /Německo/, 15.00 hod.

DEN SEDMERO ROUBENÍ - 20. listopad 2000

VKC ŽM : přednáška “ Moderní antisemitismus” , Dr. Zdeněk Zbořil 10.00 hod.

Sál Židovské radnice: seminář a koncert prof. Zuzany Růžičkové /ČR/– pocta Wandě Landowské, 17.00 hod.

Španělská synagoga: koncert z díla barokních mistrů - John Holloway, Barbara Maria Willi, Noemi Kiss/Anglie, Německo,Maďarsko/ 19.00 hod..

Roxy: divadelní představení – “Konec světa v salónu Gogo ( příběhy z kabaretu )” scénář: Michal Lázňovský a kolektiv, Divadlo na Voru /ČR, Francie/ + koncert české klezmer kapely Klec,/ČR/, 19.30 hod.

Futurum Music Bar: koncert klezmer kapel: Klezmorim /Německo/, Kroke /Polsko/, Ensemble Klesmer Wien/Rakousko/, K. Kolcová+Umělci v hladovění /ČR/ 20.00 hod.

Divadlo v Celetné: divadelní představení - L. Fuchs, “Pan Theodor Mundstock”, 19.00 hod.

Plzeň Velká synagoga : koncert - J. Lewitová a V. Merta, Sefardské inspirace (ČR), 19.00 hod.

Obřadní síň radnice :Koncert”Songs Hand-Hammered in Copper”, The Livnat Brothers 19.00 hod.

DEN PÁTÉ ČTVRTI - 21. listopad 2000

VKC-ŽM: Přednáška: “Pražské židovské město”, Arno Pařík 10.00 hod.
Přednáška z cyklu “Rabínské osobnosti-Pražský MaHaRaL”, Dr. V. Sadek 11.00 hod.

Studio Ypsilon: divadelní představení – K.Poláček “Vše pro firmu” /ČR/ 19.30 hod.

Španělská synagoga: koncert - Alma Rosé chamber orchestra, Pavel Šporcl, /ČR/ 19.00 hod.

Roxy: divadelní představení – “Konec světa v salónu Gogo ( příběhy z kabaretu )” scénář:Michal Lázňovský a kolektiv, Divadlo na Voru /ČR, Francie/ + koncert české klezmer kapely Klec, /ČR/ 19.30 hod.

Futurum Music Bar: koncert klezmer kapel - Jasha Liebermann trio /Polsko/, The Cracow, Klezmer Band /Polsko/, Di Naye Kapelye /Maďarsko/ 20.00 hod.

ND-Kolowratský palác: divadelní představení - Arnošt Goldflam, “Smlouva”, 19.00 hod.

Deasanace St. Město – Pařížská ulice, projekce fotografií původních objektů na současné budovy na stejním místě 24.00 hod.

Plzeň, Velká synagoga – koncert klezmer kapel : Klezmorim /Německo/, Kroke /Polsko/, K. Kolcová+Umělci v hladovění /ČR/ 19.00 hod.

Třebíč, Synagoga-Koncert John Holloway, Barbara Maria Willy, Noemi Kiss/Anglie, Německo, Maďarsko/ 19:00 hod.

DEN DEVÍTI BRAN - 22. listopad 2000

Knihkupectví Řehoře Samsy: Veřejné čtení knihy Devět bran Jiřího Langra v češtině, hebrejštině, němčině, angličtině, francouzštině, ruštině atd.

Klementinum – ředitelská chodba Národní knihovny ČR Vernisáž výstavy fotografií Achaba Heidlera + April duo, 17.00 hod.

Obecní dům: Slavnostní večer – galakoncert – zasvěcený dětem a budoucnosti / Polsko, Maďarsko, Rakousko,USA, ČR / P. Šporcl, P. Jiříkovský, Jascha Liebermann Trio, Kroke, The Cracow klezmer Band, Di Naye Kapelye, Ensemble Klesmer Wien, Strauss Warschauer Duo, K. Kolcová+Umělci v hladovění 20.00 hod.

Plzeň, Velká synagoga, koncert “Old testament A-Capella”, Oslo Baroque Soloists Choir /Norsko/, dirigent: Shalev Ad-El /Izrael/ 19.00 hod.

DEN STROMU a SMÍŘENÍ - 23. listopad 2000

VKC-ŽM –přednáška, prof. PhDr.György Tatár (Maďarsko), “Národ mimo dějin a dějinné národ (národy s dějinami)”. 10.00 hod.

Goethe-Institut - Témata přednášek otevřené tribuny: Chevre Kadiša; Reforma; Asimiliace; Perspektiva 21. Století; Současný stav židovských obcí, ad.

park u Park hotelu Sázení 9 stromů na místě vypravování transportů zázemí: prostory Národní galerie – Veletržní palác 12.00 hod. -účastníci sázení: ministři zahraničních věcí, ministři kultury, primátoři /ČR, Izrael, Německo/

Viola: divadelní představení – L. Malkina, “Příběhy Koljovy babičky” /ČR/ 19.30 hod.

Španělská synagoga: koncert “Old testament A-capella”, Oslo Baroque Soloists Choir /Norsko/, Shalev Ad-El /Izrael/ 16.30 hod.

Divadlo Ungelt: Eva Svobodová, jazzový koncert 19.55 hod.

Divadlo Komedie: Večer s… aneb veřejné interwiev, Ensemble Klesmer Wien 19.00 hod.

Jeruzalémská synagoga: koncert – “Naplnění prázdna”, Giňovci z Rokycan + J.Lewitová + V.Merta + hosté 19.00 hod.

Plzeň, Velká synagoga: koncert - K.L.T. Trio (ČR), 19.00 hod.

Obřadní síň radnice: koncert, Strauss Warschauer Duo (USA) 20.00 hod.

DEN GHETTA - 24. listopad 2000

VKC-ŽM-Přednáška, “Antropologický průzkum pohřebiště ve Vladislavově ulici”, RNDr. V.Kuželka a Mgr. M.Wallisová 10.00 hod.

Terezin, Tragedie ghetta – prohlídka Terezína spojená s přednáškou o historii Terezínského ghetta.
Projekce animovaného filmu: Kresby terezínských dětí /ČR/
koncert - M. Nostitz Quartet /ČR/: P. Haas kvartet č. 3, op. 15., křest nového CD

VKC-ŽM-Otevřená dílna, projekt “Zmizelí sousedé”, Arnošt Lustig 14:00-16:00 hod.

Divadlo v Řeznické: Divadelní představení, K. Sidon, “Latríny”/ČR/ 19.30 hod.

Holešovický pivovar:divadelní představení, Bruno Schulz, “Le Traité des Maniquines”,soubor Cosmos Kolej /Francie/ 19.30hod

Agharta jazz club: Petra Ernyei, jazzový koncert “Pocta G. Gershwinovi”/ČR/ 21.00 hod.

DEN PRINCEZNY ŠABAT- 25. listopad 2000

Závěrečné setkání Společná sobotní večeře na PŽO, Rozloučení s prvním ročníkem, ( K. Kolcová, V. Nerušilová ) 17.30 hod.

Divadlo Archa: koncert z díla zakladatele minimalismu Steva Reicha, /GB, ČR/ 20.00 hod.MI

Holešovický pivovar: divadelní představení – B.Schulz: “Le Traité des Maniquines” Soubor Cosmos Kolej 19.30hod.

Španělská synagoga: koncert:- Klavírní kvartet Ludwig, /ČR/ 19:00 hod.

Vyhlášení filmové ceny diváka festivalu 9 bran za hraný a dokumentární film_